Web Content Management med Perfion PIM

Web Content Management med Perfion PIM

Veldig mange virksomheter og forretninger har i dag en spesiell online avdeling hvor en større og større andel av handler foregår. Derfor er det viktig å forberede seg best mulig til å begi seg inn på et online marked som det, for å oppnå de beste resultatene og for å følge konkurrentene. Perfion Product Information Management systemet kommer med utrolig mange forskjellige innebygget muligheter og funksjoner når det gjelder web content management med Perfion PIM. Web content management handler om at man på en sikker og overskuelig måte kan tilgå den dataen og opplysningene som ligger online om ens produkter og varer. Denne informasjonen kan ofte befinne seg på multiple kanaler, som er grunnen til at multi-channel-marketing er et must når det gjelder web content management. Perfion PIM gør det mulig å lage endringer i alle dataene i ett og samme program, som sørger for at endringene foretas på alle kanaler. Det gir raskere og mer effektiv datastyring som alltid er korrekt og oppdatert på alle kanaler. Med hensyn til web content management med Perfion PIM og alle former for online E-handel, er det avgjørende at alle data er korrekte og enkle å tilgå via et overskuelig system. Takket være Perfion vil all datastyring foregå via samme program og system, som skaper større ensartethet. Det er noe som skaper synlige resultater. Inntil flere norske virksomheter har allerede hatt stor suksess med å implementere web content management med Perfion PIM i deres firmas håndtering av data og markedsføring.

Finn mer informasjon om web content management med Perfion PIM online på www.perfion.no.