Multikanal markedsføring og PIM system - Perfion.no

Multikanal markedsføring

På et travelt og dynamisk marked opplever flere og flere virksomheter at de skal håndtere en god del forskjellige varer og produkter, og gjerne på flere forskjellige markedsførings- og kommunikasjonskanaler. Det gjør det til en forretningsmessig utfordring å skulle sørge for å holde produktinformasjonen oppdatert på alle plattformer. Det gjelder også om man handler på et internasjonalt marked, så kan det oppstå problemer om man skal ha informasjonen formidlet til flere forskjellige språk. Multikanal markedsføring kan forenkles enormt om man implementerer et PIM-system i virksomheten sin.

PIM system

Et av de beste PIM-systemene; product information management system, kan man finne på Perfion.no. PIM-systemene deres er skreddersydd til å vareta alle oppgavene som haster mest i en moderne virksomhet når det gjelder håndtering av produktinformasjon. Det PIM-systemet som Perfion.no står bak, gir mulighet for å kun skulle lage endringer i informasjon og kommunikasjon ett sted. Endringene gjøres og lagres deretter alle de stedene produktinformasjonen måtte opptre. På den måten kan man være helt sikker på at informasjonen som er til rådighet for kundene sine, alltid er oppdaterte og korrekte. Så slipper man å skulle gjøre endringene manuelt på de forskjellige kanalene og mediene.

Perfion.no

Perfion.no er en profesjonell virksomhet, som setter kundenes tilfredshet i høysetet. Med deres unike PIM-system har de bevist at de er en innovativ virksomhet som har som formål å skape fullkomne produkter til kundene sin. Fordi multikanal markedsføring er en utfordring for mange er det viktig med systemer man kan stole på, til å håndtere problemet. Perfion.no garanterer effektive og stabile digitale produkter.